borowscy.net.pl

poleć stronę

  Twoje imię
  
  e-mail adresata
  
  

zobacz też...

Historia

Skąd wzięło się nazwisko Borowski?

Jak głosi jedna z prastarych legend... (...) W trakcie jakiejś wojny w średniowieczu jakiś rycerz uratował księcia.W dowód wdzięczności książę rycerzowi nadał ziemie na wschodzie.Potomkami rycerza było paru synów i wśród nich podzielił on ziemie. Od tych ziem pochodzą ich nazwiska Potocki od potoku, Borowski (...)

Inna z teorii, na którą trafiłem śledząc sieć, głosi (...) Zachodnie publikacje naukowe wymieniają niektóre wczesne plemiona bałtyckie: "Buidni", "Neuri", "Aestii" lub "Aisti", "Velts", "Stavanoi", "Sudini", "Galindian" i "Golyad", "Boruski" lub "Borusi". Nazwy te, niekiedy wydają się znajome. Zanotowane w kronikach, przez zdeterminowanych chęcią zysku kupców, penetrujących się w otoczeniu wojska w nieznany, niepodległy ląd. To tylko przybliżone fonetycznie brzmienia, części zamieszkujących tam plemion, nie oddają jednak złożoności ich nazewnictwa. Ostatnia nazwa, swoim brzmieniem, bardzo przypomina nazwisko Borowski. Z historycznych zapisów wynika, że słowo bor, miało nad Bałtykiem szczególne znaczenie i nie tylko określało stary las sosnowy. W najstarszych źródłach historycznych słowo to najczęściej występuje w powiązaniu z terenem ujścia Wisły, zwanym obecnie Pomorzem a później z okolicami dolnego biegu Wisły, Kujawami. Tu mieszkał Brat Mieszka I, Czcibor, władca terenów Pomorza, podobnie jak brat św. Wojciecha, Sobiebor, związanego z Pomorzem, przebywający długi czas na dworze Bolesława Chrobrego. Inne znane, zastrzeżone dla tutejszych władców nazwiska, pochodziły od Racibora i Dombora. Można pomyśleć że „bor” który je łączy to ważna postać na tym terenie. Rozmaite źródła podają, że są to staropolskie imiona w których człon "bor" oznacza, obok lasu, wojownika, zmaganie albo walkę. Podobnie w staroruskim, oznaczał wojownika a "borba" oznaczało walkę, wojnę. (...) Źródło www.borowski_rodzina.pl

Teorii powstania nazwiska Borowski jest wiele, jednak każda rodzina ma swoje korzenie...

Więcej na temat genezy nazwiska możecie Państwo przeczytać na forum Geneaologia rodziny Borowskich , zapraszam do lektury...

© 2009 - 2022 Sylwester Borowski All Rights Reserved for BOROWSCY.net.pl